Liiku seurassa -harrastetuki äänekoskelaisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Äänekosken kaupungille erityisavustuksen (10 000 €) käytettäväksi äänekoskelaisten vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi liikuntaseuroissa. Hankkeessa ovat mukana Äänekosken Huima ry, Äänekosken Urheilijat ry ja Suolahden Urho ry.

HUOM!! Liiku seurassa -harrastetukihakemuksia ei käsitellä heinäkuussa 2020 perhekeskuksen kesäsulun aikana. Akuuteissa tukitilanteissa voit olla suoraan yhteydessä Huiman, ÄU:n tai Urhon toimistoon.

LIIKU SEURASSA -harrastetuki on tarkoitettu perheille, joissa lasten liikunnan harrastaminen liikuntaseurassa on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi hankalaa. Harrastetukea voi hakea 7-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka harrastavat liikuntaa Huiman, Äänekosken Urheilijoiden tai Urhon ohjatuissa, säännöllisesti kokoontuvissa liikuntaryhmissä. Perhe voi saada harrastetukea lapsen tai nuoren seuran jäsen-/ vuosimaksuun, ryhmien osallistumismaksuihin tai toimintamaksuihin ja lisensseihin. Harrastetukea EI myönnetä urheiluvälineisiin tai omaehtoiseen harrastamiseen.

Harrastetuen suuruus voi olla enintään 50€/kk/lapsi. Perhe voi hakea apurahaa yhdelle tai useammalle lapselle.

LIIKU SEURASSA -harrastetukihakemukset osoitetaan perhekeskukseen, jossa hakemukset käsitellään yhdessä harrastetuen kohteena olevan liikuntaseuran yhteyshenkilön kanssa. Urheiluseura huolehtii harrastetuen maksamisesta.

LIIKU SEURASSA -harrastetukea voivat hakea:

 • lapsen tai nuoren huoltaja
 • lapsen tai nuoren työntekijä (esim. opettaja, nuorisotyöntekijä, perhetyöntekijä) tai urheiluseuran edustaja (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja yms.) yhdessä perheen kanssa.

Ohje huoltajille:

 • Täyttäkää liitteenä oleva hakemus ja toimittakaa se perhekeskukseen (Koulunmäenkatu 6A 44100 ÄÄNEKOSKI, kulku ovesta A8).
 • Perhekeskus on yhteydessä perheeseen, jonka jälkeen hakemus etenee käsittelyyn.

Ohje ammatilliselle henkilöstölle ja urheiluseurojen edustajille:

 • Ota yhteyttä lapsen/nuoren perheeseen, ja kerro LIIKU SEURASSA -harrastetuesta.
 • Jos yhdessä tulette siihen tulokseen, että haluatte hakea LIIKU SEURASSA -harrastetukea
  • täyttäkää liitteenä oleva hakemus ja toimittakaa se perhekeskukseen.
  • lähettämällä hakemuksen hyväksytte tietosuojakäytäntömme

  Hakemuslomake

HUOM! Hakemuksiin, jotka tulevat lasten, nuorten ja perheiden palveluverkostosta tai urheiluseuralta, ei tarvitse liittää erillisiä perusteluita taloudellisen tuen tarpeesta. Edellytämme kuitenkin, että hakemuksesta vastaava työntekijä/ urheiluseuran edustaja on tehnyt perustellun arvion perheen tuen tarpeesta ennen LIIKU SEURASSA -harrastetuen hakemista.

 • Perhekeskus on yhteydessä perheeseen ja ammatillisen työn yhdyshenkilöön.