Liiku seurassa -harrastetuki äänekoskelaisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Äänekosken kaupungille erityisavustuksen (10 000 €) käytettäväksi äänekoskelaisten vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi liikuntaseuroissa. Hankkeessa ovat mukana Äänekosken Huima ry, Äänekosken Urheilijat ry ja Suolahden Urho ry.

Harrastetuki on haettavissa maaliskuun loppuun 2021 saakka.

LIIKU SEURASSA -harrastetuki on tarkoitettu perheille, joissa lasten liikunnan harrastaminen liikuntaseurassa on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi hankalaa. Harrastetukea voi hakea 7-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka harrastavat liikuntaa Huiman, Äänekosken Urheilijoiden tai Urhon ohjatuissa, säännöllisesti kokoontuvissa liikuntaryhmissä. Perhe voi saada harrastetukea lapsen tai nuoren seuran jäsen-/ vuosimaksuun, ryhmien osallistumismaksuihin tai toimintamaksuihin ja lisensseihin. Harrastetukea EI myönnetä urheiluvälineisiin tai omaehtoiseen harrastamiseen.

Harrastetuen suuruus voi olla enintään 50€/kk/lapsi. Perhe voi hakea apurahaa yhdelle tai useammalle lapselle.

LIIKU SEURASSA -harrastetukihakemukset osoitetaan perhekeskukseen, jossa hakemukset käsitellään yhdessä harrastetuen kohteena olevan liikuntaseuran yhteyshenkilön kanssa. Urheiluseura huolehtii harrastetuen maksamisesta.

LIIKU SEURASSA -harrastetukea voivat hakea:

 • lapsen tai nuoren huoltaja
 • lapsen tai nuoren työntekijä (esim. opettaja, nuorisotyöntekijä, perhetyöntekijä) tai urheiluseuran edustaja (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja yms.) yhdessä perheen kanssa.

Ohje huoltajille:

 • Täyttäkää liitteenä oleva hakemus ja toimittakaa se perhekeskukseen (Koulunmäenkatu 6A 44100 ÄÄNEKOSKI, kulku ovesta A8).
 • Perhekeskus on yhteydessä perheeseen, jonka jälkeen hakemus etenee käsittelyyn.

Ohje ammatilliselle henkilöstölle ja urheiluseurojen edustajille:

 • Ota yhteyttä lapsen/nuoren perheeseen, ja kerro LIIKU SEURASSA -harrastetuesta.
 • Jos yhdessä tulette siihen tulokseen, että haluatte hakea LIIKU SEURASSA -harrastetukea
  • täyttäkää liitteenä oleva hakemus ja toimittakaa se perhekeskukseen.
  • lähettämällä hakemuksen hyväksytte tietosuojakäytäntömme

  Hakemuslomake

HUOM! Hakemuksiin, jotka tulevat lasten, nuorten ja perheiden palveluverkostosta tai urheiluseuralta, ei tarvitse liittää erillisiä perusteluita taloudellisen tuen tarpeesta. Edellytämme kuitenkin, että hakemuksesta vastaava työntekijä/ urheiluseuran edustaja on tehnyt perustellun arvion perheen tuen tarpeesta ennen LIIKU SEURASSA -harrastetuen hakemista.

 • Perhekeskus on yhteydessä perheeseen ja ammatillisen työn yhdyshenkilöön.