Harrastus-apuraha äänekoskelaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksiHarrastus- apurahan myöntäminen äänekoskelaisille lapsiperheille on mahdollistunut eri toimijoiden lahjoituksien turvin. Uusimpana ja suurimpana lahjoittajana on Lions Club Äänekoski & Kotakennäs.

Harrastus- apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, joissa lasten harrastustoimintaan osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi hankalaa. Apurahaa voi hakea alle täysi-ikäisille lapsille ja nuorille minkä tahansa organisaation järjestämään harrastustoimintaan.  Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista, ja sen myöntämiseen voivat vaikuttaa perheen mahdollisuudet saada taloudellista tukea muualta esimerkiksi sosiaalipalveluista. Apurahaa myönnettäessä kiinnitetään huomiota:
- vähävaraisuus, kuten vanhempien työttömyys, yksinhuoltajuus tai muut perhetilanteen muutokset
- tasapuolisuus hakijoiden kesken, jotta mahdollisemman monella vähävaraisella perheellä olisi mahdollisuus hyötyä harrastustuesta
- harrastuksen hinta vaikuttaa tuen määrään
- ensisijaisesti pyritään mahdollistamaan lapsen tai nuoren ensiharrastus ja perustason harrastaminen
- 0-17 vuoden ikä
- onko muita harrastamisen tuen muotoja hyödynnetty, esim. seurojen omat harrastetuet

Perhe voi saada apurahan valitsemaansa lapsen tai nuoren jäsenyyteen/seuran vuosimaksuun, tai esim. soitin- ja välinevuokriin. Perheelle myönnettävä apurahan suuruus on yksilökohtainen ja tarveharkintainen. Perhe voi hakea apurahaa yhdelle tai useammalle alaikäiselle lapselle.

Harrastus- apuraha jaetaan monitoimijaisen tiimin ohjauksen ja arvion kautta. Apurahahakemukset osoitetaan perhekeskuksen varhaisen tuen ohjaajalle.

Harrastus -apurahaa voivat hakea:

  • lapsen tai nuoren huoltaja
  • lapsen tai nuoren työntekijä (esim. opettaja, nuorisotyöntekijä, perhetyöntekijä) yhdessä perheen kanssa.

Sähköinen hakemus (Vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksella, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla)

Tulostettava hakemuslomake. Hakemus toimitetaan perhekeskus Kerkkään:

Äänekosken perhekeskus Kerkkä
Koulunmäenkatu 6A, ovi A8
44100 ÄÄNEKOSKI
katja.toffer@aanekoski.fi

Lisätiedot ja tiedustelut:
Perhekeskuksen varhaisen tuen ohjaaja
p. 040 842 2191