Käytännön kasvatus

"Lasten kesken on eroa siinä, kuinka paljon he tarvitsevat eri taitojen oppimisessa vanhemman tukea, ohjausta ja kannustusta. Temperamentiltaan joustamaton ja helposti kiivastuva lapsi tarvitsee enemmän tukea oppiakseen kestämään vastoinkäymisiä ja hallitsemaan käytöstään – vaativa temperamentti ei ole merkki lapsen tahallisesta ilkeydestä tai vanhemman epäonnistumisesta. Ujo lapsi taas tarvitsee kannustusta ja rohkaisua." MLL
 

Struktuuri ja ennakointi

Struktuuri ja ennakointi tuo lapselle turvallisuuden tunnetta sekä helpottaa yöunille nukahtamista. Struktuuri tarkoittaa päivän jäsentämistä tiettyihin toimintoihin, joiden avulla lapsi voi ennakoida päivän tapahtumia.
Lue lisää


 

Rajat

Rajojen asettaminen on yksi eniten lapsiperheissä kitkaa aiheuttavista asioista. Rajat luovat sopivasti asetettuina lapselle turvaa ja tunteen siitä, että joku välittää, mutta niiden asettaminen saattaa olla kuitenkin joskus haastavaa.
Lue lisää


 

Syöminen

Vanhemman antama malli ja kehuminen auttavat pienen lapsen syömisen opettelussa.
Lue lisää


 

Uni ja nukkuminen

Uni on erittäin tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Hyvä uni tuo hyvinvointia lapselle ja siksi unitaitoja kannattaa opetella.
Lue lisää


 

Kuivaksi opettelu

Lapsen kuivaksi oppiminen on hyvin yksilöllistä ja siihen tarvitaan kypsyys ja lapsen oma herkkyys tunnistaa milloin on hätä.
Lue lisää


 

Lapsen turvataidot

Vaikka lasten kasvun turvaaminen ja suojelu on aikuisten vastuulla, on hyvä, että lapset saavat pienestä asti myös tietoa ja harjoitusta taitoihin puolustaa itseään.
Lue lisää


 

Some, pelaaminen ja ruutuaika

Some ja pelaaminen ovat tärkeä osa nykylapsen elämää ja tuovat lapselle paljon iloa. Lapsen ja nuoren aivot eivät kuitenkaan ole vielä tarpeeksi kehittyneet, jotta hän osaisi välttämättä rajata näiden käyttöä. Lapsi tai nuori ei myöskään välttämättä osaa tunnistaa esimerkiksi somen käyttöön liittyviä riskejä, joten hän tarvitsee vielä aikuista tuekseen.
Lue lisää


 

Murrosikä

Murrosikä on tärkeä vaihe, jonka jokainen käy läpi kasvaessaan lapsesta aikuiseksi. Se voi kuitenkin haastaa lapsen ja vanhemman suhdetta kaikkine myllerryksineen. Tärkeää kuitenkin on, että lapsen ja vanhemman välillä säilyy myönteinen suhde.
Lue lisää