Perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvoja)

Isyysasiat

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan joko tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Isyys on mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Tällöin ei tarvita erillistä käyntiä lastenvalvojan luona. Myös lastenvalvojan luona isyyden voi tunnustaa ennakollisesti. Kun isyys on epäselvä tai jos vanhemmat niin haluavat, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään lastenvalvojan luona. Isyyden vahvistamista koskevan päätöksen tekee maistraatti.

Lapsen huolto ja asuminen

Vanhemmat voivat sopia lapsen yhteishuollosta isyyden tunnustamisen yhteydessä. Jos lapsi asuu toisen vanhemman kanssa, ratkaistaan lapsen huoltoa ja tapaamista koskeva asia lapsen edun mukaisesti. Tavoitteena on lapsen yhteydenpidon turvaaminen molempiin vanhempiin. Erotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisesta lapsen kotikunnan lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella. Riita-asian ratkaisee käräjäoikeus.

Lapsen elatus

Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta hänen vanhempansa vastaavat kykyjensä mukaan.

Jos vanhempi ei asu lapsen luona pysyvästi, lapselle voidaan vahvistaa elatusapu. Elatusavusta voidaan sopia sosiaalitoimessa vahvistetulla sopimuksella tai se voidaan päättä käräjäoikeudessa.  Mikäli vanhempi ei maksa elatusapua, Kela voi maksaa elatustukea.

Tukea vanhemmille ero- ja riitatilanteisiin

Mahdollisissa riitatilanteissa eronneet vanhemmat voivat saada tukea lastenvalvojan lisäksi perheneuvolasta.

Yhteystiedot

Äänekosken perheoikeudelliset palvelut ovat siirtyneet https://hyvaks.fi/ alle. Toimipaikka sijaitsee Äänekoskella:

Torikatu 6 B, 44100 Äänekoski, 2. krs

 • Ajanvaraus lastenvalvojalle (puhelinaika ma ja to klo 9-10)                                            p. 014 266 9916

  • Yleinen puhelinneuvonta ti 13-15, ke 10-12, pe 10-11
   p. 014 266 7011
  • Palveluohjauksen puhelinneuvonta ma ja to 9-10, ti 13-15
   p. 014 266 9918       

Lue lisää täältä