Harrastus-apuraha äänekoskelaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi


Harrastus- apurahan myöntäminen äänekoskelaisille lapsiperheille on mahdollistunut eri toimijoiden lahjoituksien turvin. Uusimpina ja suurimpina lahjoittajina ovat Lions Club Äänekoski & Kotakennäs ja Äänekosken Energia.

Harrastus- apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, joissa lasten harrastustoimintaan osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi hankalaa. Apurahaa voi hakea alle täysi-ikäisille lapsille ja nuorille minkä tahansa organisaation järjestämään harrastustoimintaan. 
Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista, ja sen myöntämiseen voivat vaikuttaa perheen mahdollisuudet saada taloudellista tukea muualta esimerkiksi sosiaalipalveluista. Apurahaa myönnettäessä kiinnitetään huomiota perusteluihin tuen tarpeesta:
- vähävaraisuus, kuten vanhempien työttömyys, yksinhuoltajuus tai muut perhetilanteen muutokset
- tasapuolisuus hakijoiden kesken, jotta mahdollisemman monella vähävaraisella perheellä olisi mahdollisuus hyötyä harrastustuesta
- harrastuksen hinta vaikuttaa tuen määrään
- ensisijaisesti pyritään mahdollistamaan lapsen tai nuoren ensiharrastus ja perustason harrastaminen
- 0-17 vuoden ikä
- onko muita harrastamisen tuen muotoja hyödynnetty, esim. seurojen omat harrastetuet

Perhe voi saada apurahan valitsemaansa lapsen tai nuoren jäsenyyteen/seuran vuosimaksuun, tai esim. soitin- ja välinevuokriin. Perheelle myönnettävä apurahan suuruus on yksilökohtainen ja tarveharkintainen. Perhe voi hakea apurahaa yhdelle tai useammalle alaikäiselle lapselle.

Harrastus- apuraha jaetaan monitoimijaisen tiimin ohjauksen ja arvion kautta. Apurahahakemukset osoitetaan perhekeskuksen varhaisen tuen ohjaajalle. Jos apuraha myönnetään, lasku harrastuksesta lähetetään jaana.puumala@aanekoski.fi.

Harrastus -apurahaa voivat hakea:

  • lapsen tai nuoren huoltaja
  • lapsen tai nuoren työntekijä (esim. opettaja, nuorisotyöntekijä, perhetyöntekijä) yhdessä perheen kanssa.

Sähköinen hakemus (Vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksella, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla)

Tulostettava hakemuslomake. Hakemus toimitetaan perhekeskus Kerkkään:

Äänekosken perhekeskus Kerkkä
Koulunmäenkatu 6A, ovi A8
44100 ÄÄNEKOSKI
tai sähköpostiin kerkka@aanekoski.fi

Lisätiedot ja tiedustelut:
Perhekeskuksen varhaisen tuen ohjaaja Jaana Puumala
p. 040 842 2191                                                                                                                  

Huom! Hakemuksia ei käsitellä perhekeskuksen kesäsulun aikana 19.6.-31.7.2024!