Erityistilanteet perheessä

Perheet saattavat kohdata odottamattomiakin muutoksia ja erityistilanteita arjessaan, ja ne saattavat vaikuttaa laaja-alaisestikin perheenjäseniin. Haasteiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, vaan asiantuntijan apua löytyy Äänekosken eri toimijoilta.
 

Uusperheet

Uusperheellä tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi perhettä yhdistyy. Uusperheen muotoutuminen vaatii aikaa ja tahtoa yhteistyöhön.
Lue lisää


 

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka kohdistuu puolisoon tai lapsiin. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, taloudellista tai seksuaalista. Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen on tärkeää ja siihen on apua saatavilla.
Lue lisää


 

Suru/kriisi

Surusta ja kriisistä toipuminen vie paljon aikaa eikä etene samaan tahtiin kaikilla perheenjäsenillä. Aika, omat voimavarat ja selviytymiskeinot sekä läheisten ja ammattilaisten tuki auttavat elämän mielekkyyden ja tulevaisuudenuskon löytymisessä uudelleen.
Lue lisää


 

Taloudelliset vaikeudet perheessä

Lapsiperheiden rahallista tilannetta saattaa kurittaa niin työttömyys, sairastuminen tai avioero, kuin maanlaajuinen epidemiakin.
Lue lisää