Kriisi- ja surutyö

Sosiaalipäivystys (ympärivuorokautinen välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu)

Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitaan kiireellistä sosiaalityön apua esimerkiksi perheen kriisi- tai hätätilanteessa tai kun on kyse lapsen, nuoren, ikääntyneen tai vammaisen henkilön kiireellisestä avun tarpeesta.

https://hyvaks.fi/asiointi/sosiaali-ja-kriisipaivystys-koko-hyvinvointialue

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7
p. 014 266 0149. Jos numero ei vastaa yleinen hätänumero 112.

Kriisikeskus Mobile

p. 044 7888 470 (24h)

Matarankatu 2 (D-ovi)                                                                                                      40100 Jyväskylä

http://www.kriisikeskusmobile.fi/

Valtakunnallinen kriisipuhelin

p. 010 195 202

Äänekosken seurakunnan papin päivystys

p. 050 551 3891, kaikkina viikonpäivinä

Äänekosken seurakunnan sururyhmät

Pastori Lauri Pietikäinen p. 040 576 0910

Diakonissa Jaana Sikorski p. 045 657 7665. 

www.aanekoskenseurakunta.fi