Tukea vanhemmuuteen

Perhekeskuksen vanhemmille suunnatussa toiminnassa korostuvat vanhemmuuden tuki, neuvonta ja ohjaus, vertaistuki ja positiivinen yhdessäolo.

Vanhemmille on tarjolla mm. perheohjausta, ryhmätoimintaa, teemailtoja, keskustelumahdollisuuksia ja virkistäytymistä! Lapset puheeksi -menetelmän kautta vanhemmilla on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan oman lapsensa arkea ja lapsen hyvinvointia esimerkiksi perheen kohdatessa erilaisia elämänmuutoksia. Menetelmän avulla lapselle ja perheelle voidaan räätälöidä tarvittava tuki.

Toimintaa toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä, esimerkiksi oppilashuolto, kouluterveydenhuolto, perhetyö, neuvolan perheohjaus, sosiaalityö, nuorisotyö, Äänekosken seurakunta ja järjestötoimijat ovat mukana mahdollistamassa ryhmien ja tapahtumien toteutumisen.

Hyvä huoltaja!

Turun yliopiston Voimaperheet-tutkimusryhmä on avannut Yhdessä selviydytään -internetsivuston tueksi vanhemmille. Sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen lapsen kanssa, sekä yksinkertaisia keinoja ja harjoituksia, joilla helpottaa lapsen ja myös vanhemman omaa ahdistusta.

Sivusto on maksuton. Sivuston käyttöön liittyvillä kyselyillä selvitetään sivuston tehoa. Pääset rekisteröitymään osoitteessa:

https://yhdessaselviydytaan.fi/fi/

Yhdessä selviydytään

Vanhemmuudesta-teemaillat

Vanhemmuudesta-sarjan illat ovat kaikille avoimia vanhemmuuteen ja perhesuhteisiin keskittyviä tilaisuuksia, joissa eri aiheisiin pureudutaan asiantuntijoiden johdolla. Tervetuloa!

 

Kevään 2020 ilta:

MITEN AIKUINEN VOI AUTTAA LASTA TAI NUORTA, JOLLA ON KÄYTTÄYTYMISEN JA TUNTEIDEN SÄÄTELYN VAIKEUKSIA?

AIKA: maanantaina 2.3. klo 18
PAIKKA: Äänekosken lukio (Kuhnamontie 5B)

Luennoitsijana lastenpsykiatrian ylilääkäri ja linjajohtaja Anita Puustjärvi, 

Katso luennon diat täältä

Vanhempana vahvemmaksi - kohti myönteistä vuorovaikutusta.

KIINNOSTAISIKO SINUA...

- pohtia vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä

- saada vertaistuen kautta vinkkejä omaan arkeen

Vanhempana vahvemmaksi -ryhmä on tarkoitettu n. 3-9 -vuotiaiden lasten vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa tiistaisin klo 17-19 Kerkässä 1.9. alkaen. Sen tavoitteena on:

  • vertaistuen saaminen
  • vanhemman ja lapsen välisen myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen
  • vahvistaa vanhemman rajojen asettamiseen liittyviä taitoja
  • tarjota vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvää tietoa
  • lisätä vanhemman ymmärrystä itsestään ja lapsesta

Ryhmän ohjaajina toimivat perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä sekä perhekeskuksen perheohjaaja Jaana Puumala.

Tarvittaessa pyrimme järjestämään ryhmän oheen lastenhoidon. Ilmoitathan lastenhoidon tarpeestasi mahdollisimman pian. Ryhmä käynnistyy, mikäli vähintään 3-4 vanhempaa ilmoittautuu mukaan.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

Perhekeskuksen perheohjaaja Jaana Puumala, p. 020 632 2767

Ryhmämalli perustuu psykologi Satu Korhosen ja psykologi Laura Holopaisen kirjaan "Vanhempana vahvemmaksi - kohti myönteistä vuorovaikutusta. Kirja vanhemmuudesta ja sen tukemisesta."

VOIMAA HUOMISEEN-kerho

Hei, onko perheessäsi erityislapsi/nuori?

Tule tutustumaan toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin

KEVÄÄN KOKOONTUMISAIKATAULUSTA ILMOITETAAN MAHDOLLISIMMAN PIAN!

Voimaa huomiseen-kerho kokoontuu Äänekosken perhekeskuksessa (Koulunmäenkatu 6A, kulku sisäpihalta ovi A8)           

Vietetään yhdessä mukava ilta yhdessä ja suunnitellaan kerhon toimintaa!

Kahvi ja pientä purtavaa!

Järjestää: Ääneseudun omaishoitajat ry.

Lapset puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi -keskustelu keskitytään lapsen kehitykseen ja arkeen liittyviin asioihin sekä pohditaan, miten voi vahvistaa ja vaalia lapsen elämän tärkeitä vahvuuksia.

Keskustelu sisältää 1-2 tapaamiskertaa yhdessä sovitusti. Keskustelun aikana kartoitetaan lapsen arkielämän sujumista sekä tuetaan vanhemmuutta ja lapsen kehitystä. Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja heidän asiantuntemuksensa on keskustelun perusta. Työntekijä tuo keskusteluun oman kokemuksensa lapsesta.
Lapset puheeksi -keskusteluun hakeutuminen on kaikille perheille mahdollista ja täysin vapaaehtoista.

Jos päätät osallistua Lapset puheeksi -keskusteluun, sovitaan yhdessö aika keskustelun käymiselle. Saat etukäteen kotiin tutustuttavaksi keskustelun pohjana olevan lomakkeen. Varsinaisessa keskustelussa käydään läpi lapsen tilannetta kotona, vapaa-ajalla sekä varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Myös vanhempana olemisen äärelle pysähdytään. Keskustelussa tulevat esille sanat vahvuus ja haavoittuvuus:

Vahvuus tarkoittaa asiaa, joka lapsella sujuu normaalisti.
Haavoittuvuus tarkoittaa olemassa olevaa haastetta tai asiaa, joka voi tuottaa hankaluutta tulevaisuudessa.

Keskustelussa voi nousta esiin haavoittuvuuksia, joiden osalta yhteinen toimintasuunnitelman tekeminen on perusteltua. Suunnitelmaan kirjataan yhdessä, miten lapsen vahvuuksia tuetaan ja miten haavoittuvuuksissa toimitaan kotona ja muissa kehitysympäristöissä. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle monialainen neuvonpito eli yhteistyökokous, johon pyydetään mukaan perheen toivomia henkilöitä (esim. perheen lähipiiri, eri palveluiden työntekijät).

Lapset puheeksi -keskustelun mahdollisuutta voit kysyä neuvolastasi, varhaiskasvatuksesta, avoimista päiväkodeista, seurakunnan perhe- ja päiväkerhoista tai perhekeskuksesta.

Lisätiedot:                                                                                
Elina Lämsä, p. 0400115190

Alla olevasta linkistä löydät tärkeitä puhelinnumeroita ja linkkejä avun saamiseksi eri tilanteissa.

Puhelinnumeroita ja linkkejä