image description

Työkalupakki vanhemmille

Lasten kasvatus voi toisinaan olla haastavaa ja vaatia vanhemmilta arjen kiireen keskellä paljon voimavaroja. Nykyaika asettaa perheille myös omat haasteensa yhteisöjen ollessa melko hajallaan verrattuna aiempiin vuosikymmeniin ja kasvatusvastuun jäädessä vanhempien harteille. Vanhemmuudessa ja sen haasteissa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Äänekoskella toimii useita eri lapsiperheiden kanssa työtä tekeviä tahoja, jotka ovat koonneet näille sivuille käytännön ajatuksia ja vinkkejä erilaisiin lapsiperheiden elämään kuuluviin tilanteisiin.

 

Myönteinen vuorovaikutus

Yksittäiset vinkit eivät aina välttämättä toimi, mikäli perheessä vallitsee negatiivisen vuorovaikutuksen kehä. Kehä voi saada alkunsa vanhemman tai lapsen väsymyksestä tai stressistä, mutta olennaista on, että usein se ruokkii itseään.
Lue lisää


 

Vanhemman oma jaksaminen

Perheen voimavaroja ja suojatekijöitä on hyvä miettiä ja kartoittaa hyvissä ajoin, esimerkiksi jo vauvan odotusaikana. Sitä, miten vauva tulee vaikuttamaan elämään ja millaisia valmiuksia itsellä on vanhemmaksi, kannattaa pohtia.
Lue lisää


 

Käytännön kasvatus

Lasten kesken on eroa siinä, kuinka paljon he tarvitsevat eri taitojen oppimisessa vanhemman tukea, ohjausta ja kannustusta. Temperamentiltaan joustamaton ja helposti kiivastuva lapsi tarvitsee enemmän tukea, ujo lapsi taas tarvitsee kannustusta ja rohkaisua.
Lue lisää


 

Parisuhteen palikat

Parisuhde on monimutkainen juttu, eikä aina välttämättä riitä, että puolisoiden välillä on rakkautta. Parisuhteen talo koostuu erilaisista palikoista, joista jokainen edustaa yhtä parisuhteen osaa, ja joista rakkaus on vain yksi osa.
Lue lisää


 

Eron ABC

Avioero on kipeä, jopa läheisen kuolemaan verrattavissa oleva prosessi. Sitä saa surra. Ero onkin ihmisen elämässä yksi merkittävimmistä kriiseistä, mutta siitä on mahdollista selviytyä.
Lue lisää


 

Erityistilanteet perheessä

Perheet saattavat kohdata odottamattomiakin muutoksia ja erityistilanteita arjessaan, ja ne saattavat vaikuttaa laaja-alaisestikin perheenjäseniin. Haasteiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin.
Lue lisää