image description

Lapset eron keskellä

Kun lapsen asumiseen ja tapaamiseen liittyvistä järjestelyistä on päätetty, on aika laittaa parisuhteeseen liittyvät erimielisyydet sivuun ja työskennellä yhteistyössä lapsen eteen. Yhteinen vanhemmuus säilyy, vaikka parisuhde onkin päättynyt. Lapsi voi hyvin, kun hänen vanhempansa voivat hyvin. Yhteistyössä toteutettu vanhemmuus vapauttaa vanhempien voimavaroja ja edistää koko perheen hyvinvointia.  

Hyvät asiat, joita lapselle voi erosta seurata

Vanhempien ero on myös lapselle iso muutos elämään ja voi olla riskitekijä lapsen kehitykselle. Esimerkiksi erosta seurannut uuteen kotiin muuttaminen ja koulun tai hoitopaikan vaihtuminen ovat lapselle isoja muutoksia. Ero voi myös pahimmillaan vieraannuttaa lapsen toisesta vanhemmastaan, jolloin lapsi jää kaipaamaan tätä, tai aiheuttaa vanhemmalle itselleen niin paljon stressiä ja uupumusta, että oma vanhemmuus heikkenee. 

Ero voi kuitenkin olla myös helpotus koko perheelle, jos vanhempien välillä on esimerkiksi ollut paljon riitoja. Lapsi kärsii vanhempiensa välisistä riidoista tapahtuivat ne sitten yhdessä asuessa tai erikseen asuessa. Erityisen haitallista lapselle on, jos tämä joutuu keskelle vanhempien riitoja toimien esimerkiksi viestin viejänä tai riidan aiheena. Tällöin ero voi tuoda myös lapselle helpotuksen tunteen, kun kireä ilmapiiri kotona on poissa.  

Lapsen kannalta tärkeintä on, että erosta huolimatta vanhemmuus säilyy lämpimänä ja turvallisena. Lapselle on tärkeää saada kokea olevansa edelleen erosta huolimatta rakastettu ja tahdottu; kun vanhempi kuuntelee lapsen huolia ja on tälle läsnä, kokee lapsi olevansa hänelle tärkeä. Myös etävanhemman läheinen, lämmin ja välittävä suhde on lapselle tärkeä asia. Lapsen on hyvä kokea, että vaikka vanhemmat eroavat toisistaan, heidän vanhemmuus jatkuu ja lapsesta pidetään edelleen huolta -hänestä ei ole erottu.  

Yhteistyövanhemmuus

 Anne Backman, ohjaaja / Keski-Suomen ensi- ja turvakoti

Lyhyesti määriteltynä yhteistyövanhemmuus on sitä, että kaksi tai useampi aikuista huolehtii ja neuvottelee yhdessä lapsen hyvinvoinnista. Yhteistyövanhemmuus pitää sisällään monenlaisia tapoja toimia yhdessä vanhempina. Yhteistyövanhemmuutta toteuttaessaan aikuiset joutuvat pohtimaan uudella tapaa niin arvojaan, asenteitaan kuin arkeaan. Eronneet vanhemmat tai muut lapselle läheiset aikuiset tarvitsevat usein monenlaista tukea yhteistyövanhemmuudessa.

Yhteistyövanhemmuus koostuu:

 • lähtökohtana lapsen paras 
 • parisuhteen ja vanhemmuussuhteen erottaminen toisistaan, ero puolisosta ei tarkoita eroalapsesta 
 • toimiva yhteistyö ja erosta selviytyminen ovat yhteydessä toisiinsa 
 • molemminpuolinen ja kunnioittava keskusteluyhteys vanhempien välillä 
 • vanhemmat voivat yhdessä iloita lapsesta 
 • joustavuus lapsen asioissa ja toimiva yhteistyö 
 • huomioi lapsesta itsestään esiin nousevat tekijät sekä lapsen ajatukset ja näkemykset tilanteesta 
 • turvaa yhteyttä myös muihin läheisiin ja antaa tilaa lähiverkoston tuelle

Yhteistyövanhemmuus käytännössä

 • lapsille kerrotaan erosta yhdessä tai ainakin yhdessä sovitulla tavalla ja samansuuntaisesti 
 • tiedonkulku lapsen asioista toteutuu vanhempien välillä 
 • vanhemmat sopivat/keskustelevat yhdessä kasvatusnormeista ja käytännöistä- toisen vanhemman tapojen kunnioittaminen 
 • lapsen turvallisuudentunnetta vahvistetaan (muutokset/pysyvyys) 
 • Vanhemmat sopivat luonapidon aikatauluista ja käytännöistä 
 • yhteyttä toiseen vanhempaan tuetaan ja siihen lasta rohkaistaan 
 • koulunkäynnin, harrastusten ja kaverisuhteiden tukeminen 
 • yksilöllinen aika kullekin lapselle 
 • hyvät vaihtotilanteet

Tukea ja apua yhteisvanhemmuuden rakentamiseen on saatavilla perheneuvolasta, perheasianneuvottelukeskuksesta, apua eroon chat palvelusta,vertaistukea erovertaiskahviloista. Parhaiten eri paikkakuntien auttavat ja tukevat tahot löytyvät apuaeroon.fi sivuilta. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös laatinut vanhemmuussuunnitelman ja sen käyttöohjeet tueksi yhteistyövanhemmuudentoteuttamiseen. Lue lisää 

Hyödyllisiä linkkejä:

Hyvää tietoja ja lisää vinkkejä mm. toimivaan yhteistyövanhemmuuteen löytyy Yhteistyövanhemmuuden käsikirjasta 

Opas tietoa ja tukea lapsiperheen eroon 

Apua eroon sivusto  

Kaksi kotia sovellus: Kaksi kotia -sovellus yhdistää kahden kodin lapset ja heidän vanhempansa. Sovelluksesta löydät työkalut arjen hoitamiseen, kun lapset asuvat kahdessa kodissa. Sovellus sisältää elementit vanhempien toimivan yhteistyön edistämiseen ja lapsen asioiden hoitamiseen. Lapsen asioiden hoitaminen on sujuvaa ja yhteistyö on helpompaa. Lue lisää 

Miten kertoa lapselle erosta


Takaisin