image description

Perheen suojatekijät

Jokaisen perheen elämään liittyy jossain vaiheessa haastavampiakin aikoja. Perheen hyvinvointi koostuu monenlaisista osatekijöistä, kuten vanhempien parisuhde, terveys, vanhemman oma hyvinvointi, taloudellinen toimeentulo ja sosiaaliset suhteet. Jos perheen elämässä joku näistä tukipilareista on kaatumaisillaan, korostuu muiden osa-alueiden merkitys; esimerkiksi erotilanteessa tai perheenjäsenen sairastuessa ovat muut normaalisti toimivat asiat perheen suojatekijöitä eli auttavat perhettä selviytymään.

Toimiva arki

Hyvin toimiva arki on erityisesti lapsen elämässä yksi suurimmista lasta suojaavista tekijöistä. Haastavissa perhetilanteissa lapsen pärjäävyyttä vahvistava koulu, varhaiskasvatus, tärkeät aikuiset lapsen elämässä, kaverit, leikit, harrastukset ja arjen rutiinit:

  • Sujuva arki (rutiinit, nukkuminen, ruokailu, päivähoito, koulu, vapaa-aika jne.)
  • Hyvä suhde vanhempiin, tärkeisiin aikuisiin ja ikätovereihin.
  • Ikään sopiva ymmärrys vanhemman ja perheen arjesta, päivähoidon ja koulun arjesta.
  • Lapsi tietää, että hänelle tärkeät aikuiset pitävät yhtä ja tietävät lapsen arkeen vaikuttavista asioista.
  • Kokemus  kuulumisesta ryhmään: olen kaivattu, minua odotetaan, minulla on hauskaa, minulla on omat tehtäväni, jotka pystyn suorittamaan, olen tärkeä sekä aikuisille että lapsille.
  • Lapsen reaktioita ymmärretään.
  • Ilon ja onnen kokemukset.

Muut perhettä suojaavat tekijät

Perheen suojatekijöitä voivat olla myös erilaiset palvelut, joista voi saada esimerkiksi vertaistukea, kuunteluapua tai apua arjen järjestämiseksi. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin vanhemmuuteen tai perheeseen liittyvissä kysymyksissä! 

Äänekoskella lapsiperheet voivat saada apua ja tukea seuraavista palveluista:

Äänekosken perhekeskus Kerkkä – mukana elämässä!

Perheneuvo  Ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille! Vastaanotot perhekeskus Kerkässä ja kotikäynnit.

Apua ja tukea vanhemmuuteen mm. seurakunnan PikkuHelppi-kotiapu ja MUKSUPARKKI-lastenhoitoapu, vertaistukiryhmät.

Perheohjaus  Ohjausta puhelimitse, perheen kotona tai perhekeskuksessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu Siivous, ruuanlaitto, lastenhoito

Kohtaamispaikat perheille  Kerhot , kahvilat ja tapahtumat.

Avoin päiväkoti  Avointa varhaiskasvatuspalvelua kotihoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen.

Mannerheimin lastensuojeluliiton palvelut

Tilapäinen lastenhoitoapu

  • Hoitoapua saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina.
  • Hoitajat ovat luotettavia, motivoituneita ja koulutettuja lastenhoitotehtäviin.
  • Hoitajan palkka on 9 euroa tunnilta (pyhäpäivinä 18€/h). Mahdolliset matkakulut +1h.

Tilaa netissä tai puhelimitse arkisin klo 7-12 numerossa 050 3821 891.

Perhekummitoiminta

Koulutetun vapaaehtoisen antamaa tukea lasta odottaville tai pikkulapsiperheille silloin, kun perhe kaipaa vahvistusta vanhemmuuteen tai kun vanhemmat ovat yksinäisiä ja väsyneitä.

Lisätietoja: marjo.haikara@mll.fi

Kaveritoiminta

Toiminta tuo lapsen ja nuoren elämään aikuisen kaverin, jonka kanssa viettää mukavia yhteisiä hetkiä

Lisätietoja: Marjo Haikara, p.050 3814 645, marjo.haikara@mll.fi

Lisää tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen

Äänekosken perheneuvolan palvelut

Äänekosken perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun perheessä on huolia tai ongelmia, jotka jatkuvat omista ratkaisuyrityksistä huolimatta. Huolet voivat painottua kotiin, mutta voivat olla myös kodin ulkopuolella esim. päivähoidossa tai koulussa. Voi olla kyse lapsen peloista, kiukuttelusta, tottelemattomuudesta, toistuvista voimakkaista tunnereaktioista jne. Toisaalta voi olla kyse sisarusten välisistä tappeluista, kateudesta yms, tai parisuhteen ongelmista, vaikeuksista yhteisen vanhemmuuden saralla tai avun tarpeesta vaativissa elämäntilanteissa, kuten erot, kuolemat tai sairastumiset. Kaiken kaikkiaan asioissa, missä perheenjäsenten sujuva arki ja hyvinvointi on joko häiriintymässä, häiriintynyt tai uhattuna. Myös hyvin vakavissa tilanteissa (perheväkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö, perheenä päihteiden tai psyyken sairauksien vaikutuksista selviämisestä). 

Äänekosken perheneuvolan työryhmään kuuluu kaksi psykologia, sosiaalityöntekijä sekä lääkäri. Perheneuvolassamme on erityisosaamista perhesuhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyen, pari- ja perheterapiasta, lapsikeskeisestä perheasioiden sovittelusta erotilanteissa, lähisuhdeväkivallan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön sekä tunne- ja turvataitojen asioissa.

Äänekosken perheneuvolan yhteystiedot 

Muita linkkejä:

Äänekosken kulttuuri ja liikunta

Äänekosken sosiaali- ja terveyspalvelut

Äänekosken kasvatus ja koulutus

Äänekosken seurakunnan apua ja tukea elämään

Äänekosken seurakunnan kerhotoiminta

Äänekosken 4H-Yhdistyksen toiminta

Takaisin