image description

Lapsen turvataidot           

Lapsilla on oikeus elää turvassa ja saada aikuisten suojelua välttääkseen erilaisia kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan kokemuksia sekä apua selviytyäkseen em. kokemuksista huolimatta mahdollisimman hyvin. Lapset tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat heidän omat oikeutensa ja miten toimia hankalissa tilanteissa itseään suojellen. 

Äänekosken perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti, Tuija Hammarén-Valkonen 

Lasten elinympäristössä on vuosien saatossa tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi he voivat joutua alttiiksi monille uusille elämän turvallisuutta horjuttaville tekijöille. Toki aikaisemminkin on ollut tähän vaikuttavia asioita, mutta yleisen tiedonvälityksen lisääntymisen, laajentuneen mediankäytön ja erilaisten aikuisten ongelmien vuoksi lapset altistuvat entistä enemmän monenlaisille heidän turvallisuuttaan uhkaaville asioille. Vaikka lasten kasvun turvaaminen ja suojelu on aikuisten vastuulla, on hyvä, että lapset saavat pienestä asti myös tietoa ja harjoitusta taitoihin puolustaa itseään, sillä he liikkuvat kasvaessaan enemmän itsenäisesti, he käyttävät mediaa omissa oloissaan sekä kavereiden kanssa ja tietotulvan keskellä heidän on itse vaikea päätellä mikä on heille hyväksi ja mikä uhkaksi.

Vinkkejä arkeen:  

  • Pidä yllä puheyhteys lapsiisi. Ole aikuinen, jolle lapset voivat ja uskaltavat kertoa huolestuttavia ja hankalia asioita. Sellaisissakin tilanteissa, jolloin itse ovat mahdollisesti toimineet ohjeittesi vastaisesti- esim. liikkuneet kielletyissä paikoissa- ja joutuneet hankaliin tai vaarallisiin tilanteisiin.
  • TÄRKEIN TURVATAITO: SANO EI – LÄHDE POIS - KERRO TURVALLISELLE AIKUISELLE

Tätä ohjetta lapsi tarvitsee sekä oman fyysisen koskemattomuutensa että erilaisten uhkaavien tilanteiden vuoksi. Lapsen on hyvä tietää yksinkertainen, helposti mieleen palautettava ohje. Pitää sanoa jämäkästi ja kuuluvasti EI, kun itseä kohdellaan tavalla, jota ei halua ja joka ei tunnu hyvältä. Lapsen kanssa voi miettiä millaisia nämä tilanteet voivat käytännössä olla. Esimerkiksi häntä kiusataan tai pyydetään tekemään jotain kiellettyä kuten varastamaan. Lasta opetetaan sanomaan ensin ei, lähtemään sitten pois tilanteesta sekä kertomaan turvalliselle aikuiselle tapahtumasta ja kohtelusta. 

Lapsen kanssa on hyvä miettiä valmiiksi, ketkä ovat hänen lähipiirinsä TURVA-AIKUISIA. Myös lapsen elinpiirin ja vaikkapa harrastuksiin liittyen voi miettiä TURVALLISIA PAIKKOJA, joihin hakeutua, jos kokee olevansa vaarassa. Tällaisia paikkoja ovat yleensä julkiset paikat, joissa liikkuu ihmisiä, kuten kaupat, kirjastot, koulut jne. Mietitään yhdessä mahdollisia hankalia tilanteita- avataanko ovi ovikellon soidessa, lähdetkö tuntemattoman kotiin katsomaan vaikka koiranpentua, eksyt kaupassa -mitä teet. Ohjeistetaan ettei tuntemattomille anneta yhteystietoja. Opetetaan soittamaan hätäpuhelu.

  • Tärkeää on kertomisen lisäksi omalla esimerkillä näyttää kuinka kunkin keho on hänen omaa ITSEMÄÄRÄÄMISALUETTAAN. Voitte esimerkiksi jutella siitä, mihin ja miten lasta saa/voi koskettaa - puhua siitä, että jos joku kosketus tai toisen tekeminen tuntuu epämukavalta, voi siitä sanoa ja pyytää ettei toinen kosketa. Jos hän ei usko, pitää lähteä pois ja kertoa turvalliselle aikuiselle.

LAPSI, JOTA KOHDELLAAN KUNNIOITTAVASTI, KUNNIOITTAA HELPOMMIN MYÖS MUITA!

Kysy lisää turvataitoasioista Äänekosken perheneuvolasta

Takaisin