image description

Lapset puheeksi -menetelmä

Kaikille lapsiperhetoimijoille yhteinen työkalu ja jonka avulla pyritään saamaan kaikki lapsen elämässä mukana olevat aikuiset toimimaan yhteistyössä lapsen hyväksi. Lapset puheeksi -menetelmän painopisteenä on lapsen ja perheen pärjäämisen tukeminen.

Äänekoskella lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan vanhemmille mm. neuvolakäynnin yhteydessä raskaana olevalle vanhemmalle. Lapset puheeksi -keskustelua saatetaan tarjota myös tilanteissa, joissa vanhempi on itse ottanut yhteyttä työntekijään, esimerkiksi lapsen haasteellisen tilanteen vuoksi. Lapset puheeksi -menetelmää käytetään perhekeskuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja sosiaalihuollossa.

Aiheita joita keskustelussa käydään läpi ovat mm. lapsen omat vahvuudet ja haavoittuvuudet, jotka liittyvät lapsen varhaiskasvatukseen, kouluun tai vapaa-aikaan. Pohdintaan otetaan mukaan myös vanhemman rooli ja sen tukeminen perheen arjen sujuvoittamiseksi. Yhdessä Lapset puheeksi -keskustelun pitäjän kanssa voi miettiä keinoja, joilla lapsen vahvuuksia tuetaan ja miten haavoittuvuuksien kohdalla toimitaan.

Takaisin