image description

Luottamus ja anteeksianto

Luottamus ja anteeksianto ovat palikkatalon kattoa kannatteleva palkki. Vakaa talo edellyttää harjapalkin tasapainoa, ja parisuhteen palikkatalossa tasapaino syntyy luottamuksen ja anteeksiannon välille. Luottamus ja anteeksianto rakentuvat suoraan sanojen ja tekojen päälle ja sen tehtävä on kannatella seiniä; sanat ja teot rakentavat luottamusta, mutta ilman luottamusta muut palikat kaatuvat.   

Luottamuksen perustana on uskollisuus ja kunnioitus puolisoa kohtaan. Uskollisuutta voi olla kolmea eri tasoa: fyysinen, henkinen ja sisäinen uskollisuus. Fyysinen uskollisuus merkitsee parisuhteessa kosketukseen ja seksuaalisuuteen liittyvien rajojen kunnioitusta. Henkinen uskollisuus taas ystävyyden syventämistä ja tärkeiden asioiden jakamista toiselle. Sisäisellä uskollisuudella tarkoitetaan ajatusten ja mielikuvien kääntämistä omaan puolisoon päin.  

Luottamus parisuhteessa voi rikkoutua esimerkiksi pienten, arjessa toistuvien pettymysten, tunnetarpeiden laiminlyönnin sekä kasaantuvien ongelmien myötä. Myös uskottomuus tai salaisuuden paljastuminen voi rikkoa luottamuksen. 

Luottamusta voi kuitenkin pyrkiä rakentamaan uudestaan parisuhdetta tiiviisti hoitamalla. Puolisolle voi tunnustaa rikkeensä ja osoittaa aitoa katumusta. Tällöin sanojen ja tekojen on syytä olla yhdenmukaisia. On tärkeää hyväksyä, että toipumisaika luottamuksen rikkoutumisesta voi olla myös pitkä. Mikäli luottamuksen rakentuminen tuntuu liian vaikealta, voi parisuhteeseen hakea myös ulkopuolista apua.  

Näihin luotan: 

  • Haluamme antaa anteeksi toisillemme 
  • Emme halua tietoisesti loukata toisiamme 
  • Haluamme täyttää toistemme tarpeet 
  • Kriisin jälkeen läheisyys syvenee, vaikkei nyt tuntuisi siltä 
  • Halu rakastella palaa, vaikka se nyt olisi kadoksissa 

Pohdittavaksi 

  • Mihin asioihin luotat parisuhteessanne sekä itsessäsi kumppanina? Mihin asioihin luotat kumppanissasi
  • Onko parisuhteessanne asioita, jotka ovat joskus rikkoneet luottamuksen? Kuinka niistä on päästy eteenpäin
  • Millä asioilla voisitte kumppanisi kanssa vahvistaa luottamusta välillänne? Mitä voisit itse tehdä luottamuksen vahvistamiseksi? 

Takaisin