image description

Taloudelliset vaikeudet perheessä

Lapsiperheiden rahallista tilannetta sattaa kurittaa niin työttömyys, sairastuminen tai avioero, kuin maanlaajuinen epidemiakin. Silloin kannattaa selvittää Kelan ja sosiaalihuollon myöntämien tukien mahdollisuus sekä Äänekosken seurakunnan tarjoama apu.

Kela

Saadaksesi kunnan myöntämää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla täytyy olla voimassa oleva perustoimeentulotuen päätös Kelalta. Lue lisää

Kelan lapsiperheiden tuet 

Lisää tietoa toimeentuloturvasta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, sekä sosiaalisesta luotosta 

Voit myös asioida Äänekosken sosiaalitoimistossa. Äänekoskella toimeentulotukiasioissa auttaa sosiaaliohjaaja 040 768 3058.

Äänekosken seurakunta – Taloudellinen avustaminen, ruoka-apu

Ruokapankki Äänekoskella välittää maksutonta ruoka-avustusta tilapäisesti vaikeassa elämäntilanteessa oleville kotitalouksille.

Ruokapankki on auki keskiviikkona ja perjantaina klo 9-11.30. Ruokapankkilähetteen saamisen edellytys on aina ensiksi asiointi diakoniatoimistossa diakoniatyöntekijän luona. Ruokakassiin oikeuttava lähete on mahdollista hakea diakoniatoimistosta, mikäli taloudellinen tilanne on erityisen vaikea eikä kaupungin toimeentuloyksikön myöntämä toimeentulotuki riitä. Diakoniatyöntekijän kanssa kartoitetaan  apuahakevan ihmisen/perheen elämäntilanne ja harkinnanvaraisesti tarvittaessa myönnetään avustus. Avunhakijalla on hyvä olla mukana  tiedot/päätös mahdollisen toimeentulotuen, sairaseläkkeen, kela-päivärahan tai vastaavan etuuden maksamisesta. Ruokapankkilähete ja ruokakassi on haettava aina henkilökohtaisesti.

Lue lisää 

Yhteystiedot 

Lasten harrastuksiin tukea

LIIKU SEURASSA -harrastetuki on tarkoitettu perheille, joissa lasten liikunnan harrastaminen liikuntaseurassa on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi hankalaa.
Lue lisää 

Takaisin