image description

Suru/kriisi perheessä

Suru ja kriisi vaikuttavat aina ihmiseen ja ihmissuhteisiin. Omat läheiset ovat silloin tärkeitä, mutta apua on myös saatavilla muualta.     

Äänekosken perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti,                                    Tuija Hammarén Valkonen 

Suru ja kriisi vaikuttavat aina ihmiseen ja ihmissuhteisiin. Kun tapahtuu isoja ja/tai ennakoimattomia asioita kuten läheisen kuolema, vakava sairastuminen, onnettomuus, yllättävä ero, työn ja toimeentulon isot muutokset, on normaalia, että ihminen reagoi. Voit tuntea hätää, avuttomuutta, perusturvallisuuden tunne heikkenee, ote elämään voi tuntua katoavan. Ruokahaluun voi tulla muutoksia, unipulmia esiintyy sekä ihminen voi olla ärtyisämpi. Jokainen reagoi omalla tavallaan ja tavat voivat olla itselle sekä toiselle yllättäviä. Perheenjäsen voi tuntua hyvin erilaiselta kuin tavallisesti. Tarvitaan paljon tilaa ja ymmärrystä kunkin omille tavoille reagoida. Joku vetäytyy omiin oloihin, toinen haluaa puhua, joku tehdä jotain. 

Tärkeää on, että joku on lähellä, kuuntelee toisen halutessa puhua, huolehtii ruuasta ym. arjen asioista, jos sinulla tai perheelläsi ei ole näihin voimia. Monesti lasten ja nuoret haluavat jatkaa aika nopeasti koulua ja normaaliasioitaan ja se on heille hyvä sallia. Se tuo päiviin hengähdystaukoja tavallisen arjen parissa. 

Perheneuvolan palveluiden lisäksi kiireellisen avuntarpeen tilanteissa kriisikeskus Mobile on käytettävissä ympäri vuorokauden. Perheneuvolassa voidaan erikseen tai koko perheen voimin keskustellen pyrkiä ymmärtämään toinen toisiaan sekä saada tukea ja tietoa ihmisen reagoinnista surun kohdatessa sekä yllättävissä tilanteissa. Koska avuntarpeet ja tilanteet ovat erilaisia, myös muista palveluista voi saada apua. Aikuisten käytettävissä saattaa olla työterveyden palvelut ja kunnallisista palveluista sopivia voivat olla esim. lapsiperheiden kotipalvelut, oppilashuollon tai terveyskeskuspsykologin tuki. Lasten kouluun ja varhaiskasvatukseen on hyvä ilmoittaa perheen tilanteesta. 

Surusta ja kriisistä toipuminen vie paljon aikaa eikä etene samaan tahtiin kaikilla perheenjäsenillä. Aika, omat voimavarat ja selviytymiskeinot sekä läheisten ja ammattilaisten tuki auttavat elämän mielekkyyden ja tulevaisuudenuskon löytymisessä uudelleen.

Äänekosken perheneuvola 

Kriisikeskus Mobile 

Äänekosken seurakunnan kriisiapu 

Takaisin