image description

Tunteet 

Tunteilla tarkoitetaan reaktiota, jonka synnyttää tietyn paikan, henkilön tai asian ajatteleminen tai kohtaaminen. Tunteet syntyvät hyvin spontaanisti eikä niitä voi pakottaa, ja mikään niistä ei ole väärä tai oikea.

Tunne on aina viesti jostain ihmisen sisällä tapahtuvasta asiasta, kuten tarpeesta. Parisuhteessa näitä tarpeita voi olla 

 • tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi 
 • arvostetuksi ja hyväksytyksi tulemisen tunne 
 • itsenäisyyden tarve 
 • tarve kuulua joukkoon 

Omia tunteita tunnistamalla ja kuulemalla voi saada kiinni siitä, mikä tarve vaatii tulla täytetyksi. Tunteiden tunnistaminen ja hallitseminen ei aina ole kovin helppoa. Sitä voi kuitenkin harjoitella. Tunnetaidot koostuvat näistä neljästä eri taidosta (saako näistä klikkaamalla auki ohjeita?): 

1. Tunnistaminen

 • Lähtökohtana kiinnostunut asenne ja omien tunteiden tunnustaminen itselle 
 • Tieto, kirjallisuus media 
 • Mallioppiminen, kokemusten jakaminen
 • Harjoittelu 
 • Muutos, kriisi, terapia

2. Tunteiden nimeäminen

 • Perustunteet:
 • Ilo 
 • Viha 
 • Suru 
 • Pelko 

3. Ilmaiseminen 

 • Tunteita ilmaistaan suorasti
 • Sanalliset minäviestit 
 • Monipuolisin tunnesanoin 

4. Toisen tunteiden vastaanottaminen

 • Kuuleminen ja tilan antaminen toisen tunteille
 • Omien vastatunteiden ilmaisun pidättäminen
 • Pyrkimys ymmärtää toisen kokemusta vaikka olisi itse eri mieltä
 • Edellyttää kunnioittavaa suhtautumista toisen kaikkiin tunteisiin

Pohdittavaksi

 • Tunnistatko itsestäsi tällä hetkellä joitain täyttymättömiä tarpeita? 
 • Pohdi itsessäsi joko nyt olevaa tai joskus herännyttä tarvetta. Minkälaisia tunteita se herätti ja kuinka toimit tunteidesi kanssa? 
 • Tunnistatko, kun sinussa herää voimakas tunne? Mitä tunteita tunnet juuri nyt? 
 • Onko sinulla tapana ilmaista tunteitasi suorasti vai epäsuorasti? Kuinka voisit opetella ilmaisemaan tunteitasi suoremmin? 
 • Kuinka lapsuudessasi ilmaistiin tunteita ja kuinka niitä vastaanotettiin?

Takaisin