image description

Teot

Parisuhdetta voi vahvistaa tai heikentää erilaisilla teoilla. Teot ovat joko tietoisia tekoja tai automaattisesti tulevia toimintamalleja. Teko on kuitenkin aina valinta toimia tietyllä tavalla. 

Parisuhdetta  heikentävät teot

Automaattisesti, ikään kuin selkärangasta tulevat teot ovat usein opittuja toimintamalleja. Heikentäviä tekoja on esimerkiksi kyvyttömyys tarttua toimeen, huolimattomuus sovitussa asiassa tai vastuuttomuus rahan käytössä. Nämä aiheuttavat arjessa tyytymättömyyttä ja ovat “tukkoja” läheisyydelle.  

Tietoisia parisuhdetta heikentäviä tekoja on eriasteisia, ja niitä voi olla mm. keskittyminen itseen ja harrastuksiin tai kiristäminen seksillä, rahalla tai lapsilla. Tietoiset parisuhdetta vahingoittavat teot ovat henkistä ja fyysistä pahoinpitelyä ja synnyttävät arvottomuutta ja vihaa.  

Parisuhdetta vahvistavat teot

Parisuhdetta vahvistavia tekoja voi niin ikään olla sekä tiedostamattomia että tiedostettuja. Parisuhdetta rakentavia tiedostamattomia, automaattisia toimintamalleja voi olla esimerkiksi kohteliaat käytöstavat, itsestä huolen pitäminen sekä luonnollinen tapa koskettaa. Nämä teot ovat arjen sujumisen kannalta hyödyllisiä ja ne vahvistavat parisuhdetta. Tiedostetut teot ovat sellaisia tekoja, jotka ovat aktiivisia ja vapaaehtoisia valintoja parisuhteen vahvistamiseksi. Ne edellyttävät kummankin tarpeiden ja toiveiden tasapuolista arvostamista ja synnyttävät läheisyyttä.  

Pohdittavaksi

Omaa parisuhdettaan voi vahvistaa pohtimalla omia ja kumppanin tekoja. Omien toimintamallien tiedostaminen edesauttaa hyvien tekojen tietoisessa valitsemisessa. Voi myös pohtia, mitkä tekijät itsessä estävät tietoisten hyvin valintojen tekemistä. Joskus se voi olla itsekkyys tai mukavuudenhalu. Muutos vaatii usein energiaa, mutta pian voi huomata, kuinka aluksi tietoisesti valituista hyvistä teoista onkin tullut uusia toimintamalleja vanhojen tilalle. 

  • Minkälaisia tiedostettuja parisuhdetta heikentäviä tekoja tunnistat itsestäsi ja kumppanistasi? Entä minkälaisia tiedostamattomia? 
  • Minkälaisia parisuhdetta rakentavia tekoja teet? Entä puolisosi?
  • Minkälaisia tekoja voisit lähitulevaisuudessa tehdä rakentaaksesi parisuhdettasi? Minkälaisia tekoja toivoisit kumppaniltasi ja kuinka voisit kertoa hänelle niistä? 

Takaisin