image description

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivalta on vallan käyttöä. Se on myös jatkuva olotila (pelon ilmapiiri). Kun itsellä on jotenkin epämääräinen olo siitä, mitä itselle sanotaan tai tehdään ja seurauksena on, että alat rajoittaa omaa toimintaasi, jätät asioita tekemättä ja sanomatta toisen reaktion pelossa – on hyvinkin mahdollista, että sinuun kohdistetaan väkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta ei juuri koskaan lopu itsestään. Apua on saatavissa, katso esimerkiksi Äänekosken kaupungin nettisivuilta Apua perheväkivaltaan -esite.

Äänekosken perheneuvola, psykologi Mika Lappalainen 

Väkivalta toisilleen läheisten ihmisten välillä on usein hankalammin tunnistettavissa kuin esimerkiksi katuväkivalta. Se, joka toisaalta käyttää väkivaltaa, voi toisessa tilanteessa liittyä varsin positiivisiin tunteisiin. Monesti väkivaltaista käytöstä hämärretään ja selitetään pois ja tyypillisesti vastuu väkivallasta siirretään tekijältä muille perheenjäsenille ja perheenä elämisen mahdollistamiseksi he myös aktiivisesti ottavat vastuuta itselleen.

Ensikäden neuvot, kun joku harkitsee kertomista tai kertoo väkivallasta: ” Mieti, voiko mikään muuttua, jos kukaan ei tiedä tai tee asialle mitään? Lähisuhdeväkivallasta tiedetään, että sillä on jatkuessaan tapana pahentua – vakavan loukkaantumisen ja jopa kuoleman vaara kasvaa. Mitä kertomisesta seuraa, saattaa pelottaa, mutta se tarjoaa mahdollisuuden väkivallan loppumiseen ”. 

Väkivalta ja onnellisuus eivät asu yhdessä – myöskään väkivallan tekijä ei voi saada sitä, mitä oikeasti ihmiset lähisuhteistaan haluavat – kertominen on mahdollisuus kaikille turvallisempaan elämään. 

Turvakoti

Älä jää yksin – apua on tarjolla. Turvakoti auttaa lähisuhdeväkivallan keskellä. Turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista kriisiapua ja turvattua asumista lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille lapsille ja aikuisille.

Äänekosken turvakoti 

Äänekosken turvakodille voi soittaa, vaikkei olisikaan vielä varma, haluaako mennä turvakodille tai oma tilanne on muutoin vielä epäselvä. Turvakodin puhelimeen vastannut työntekijä kyselee ja kartoittaa henkilön tilannetta tarkemmin, ja antaa tietoa, ja ohjaa tarvittaessa myös muihin palveluihin. Henkilön ei siis tarvitse tietää vielä mitään, kun hän ottaa yhteyttä turvakotiin, vaan puhelimessa neuvotaan kaikki käytännön asiat.

Turvakodilla asiakkaiden kanssa käydään läpi eri väkivallan muodot, joihin kuuluu: fyysinen väkivalta, henkinen väkivalta, taloudellinen väkivalta, vaino, digitaalinen väkivalta ja seksuaalinen väkivalta. Asiakkaat eivät läheskään aina tunnista kaikkia väkivallan muotoja, mutta turvakodilla monen silmät avautuvat näkemään, miten monimuotoista väkivaltaa ovat suhteessa kokeneetkaan.

Kun turvakodille tullaan, aluksi jokaiselta asiakkaalta kartoitetaan palvelun tarve ja kerrotaan turvakodin säännöistä, joihin kuuluu mm. lähisuhdeväkivaltatyöskentelyyn sitoutuminen. Omaohjaajan kanssa kartoitetaan lähisuhdeväkivallan muodot ja aletaan työskentelemään asiakkaan elämäntilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat huomioiden. Turvakoti pyrkii antamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvän pohjan tulevaisuudelle, sekä auttamaan jatkokontakteissa, esimerkiksi mielenterveys- ja sosiaalipalveluihin. Turvakodin henkilökunta auttaa rikosilmoituksen tekemisessä, Kelan/sosiaalitoimen hakemuksissa, asunnon etsimisessä sekä muissa käytännön asioissa, joita ilmenee turvakotijakson aikana. Turvakodissa on paikalla sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut henkilökunta, joka on erikoistunut lähisuhdeväkivalta- ja kriisi- ja traumatyöhön. Toimintaa ohjaa turvakotilaki ja THL:n laatimat turvakotipalveluiden kansalliset laatusuositukset. 

Turvakoti on auki 24/7 ja sen palvelut ovat maksuttomia. Hätätilanteessa palvelutarpeen arvioon voi tulla myös oven taakse. Palveluun ovat oikeutettuja kaikki lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet asiakkaat sukupuolesta riippumatta. Turvakotijakson olisi hyvä olla vähintään viikon mittainen. Turvakodissa on asiakashuoneita sekä perheille että yksin tuleville. Äänekosken turvakodilla on yksi esteetön asiakashuone. Voimme pyytää myös vapaaehtoisia lemmikin hoitajia, jos asiakkaalla on lemmikki, jolle ei saa hoitopaikkaa. Suomessa on yksi turvakoti, jossa on mahdollisuus olla lemmikin kanssa. Turvakodilla kaikilla asiakkailla on oma huone, jossa on omat wc- ja peseytymistilat. Turvakoti on päihteetön, mutta mahdollinen humalatila ei ole este turvakotiin saapumiselle.

Äänekosken turvakoti
Torikatu 4
44100 Äänekoski
p. 050 4773 973
ohjaajat.akiturvakoti@ksetu.fi
http://ksetu.fi/yhteystiedot/

Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa meistä jokaista elämän varrella. Harvoin kuitenkin pystymme suojautumaan väkivallan kokemuksilta ennakkoon, koska väkivallan tekijänä toimii meille rakas ja luotettu ihminen. 
https://www.riku.fi/erilaisia-rikoksia/lahisuhdevakivalta/

Takaisin